บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ผลิตอาหารสัตว์ 127 โรงงาน อำเภอเมืองนครปฐม 630 โรงงาน จังหวัดนครปฐม 2,835 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
  ที่อยู่ :  19/2 หมู่ที่ 6 มาลัยแมน วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
  รายละเอียด :  ผลิตอาหารสัตว์
  หมวดหมู่ :  เมืองนครปฐม  นครปฐม
  เบอร์โทรศัพท์ :  253-883
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :