โรงโม่หินศิลามาตรศรี

กำลังการผลิต 479 โรงงาน ตัน/ปี 75 โรงงาน บดหิน 165 โรงงาน ย่อยหิน 358 โรงงาน โม่หิน 186 โรงงาน อำเภออู่ทอง 216 โรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี 1,173 โรงงาน

Thailand factory information


โรงโม่หินศิลามาตรศรี
  ที่อยู่ :   หมู่ที่ 5 ทางเข้าหมู่บ้านเขาวง พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160
  รายละเอียด :  โม่หิน บดหิน ย่อยหิน กำลังการผลิต 31500 ตัน/ปี
  หมวดหมู่ :  อู่ทอง  สุพรรณบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ :  521977
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :