บริษัท โทโยนากา (ไทยแลนด์) จำกัด

000ชิ้น 4 โรงงาน ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 21 โรงงาน รถยนต์ 195 โรงงาน รับจ้างทำ 12 โรงงาน ได้ปีละ 705 โรงงาน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 385 โรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1,762 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท โทโยนากา (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่อยู่ :  1/8 หมู่ที่ 8 วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
  รายละเอียด :  รับจ้างทำ ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์, รถยนต์ ได้ปีละ 10,260,000ชิ้น
  หมวดหมู่ :  เมืองฉะเชิงเทรา  ฉะเชิงเทรา
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :