บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด

ทำปุ๋ยหมัก 3 โรงงาน อำเภอดอนเจดีย์ 75 โรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี 1,173 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด
  ที่อยู่ :  141 หมู่ที่ 8 - - สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
  รายละเอียด :  ทำปุ๋ยหมัก
  หมวดหมู่ :  ดอนเจดีย์  สุพรรณบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :