โคราชพลาสติก

ผลิตขวดพลาสติก 50 โรงงาน อำเภอเมืองนครราชสีมา 1,295 โรงงาน จังหวัดนครราชสีมา 7,324 โรงงาน

Thailand factory information


โคราชพลาสติก
  ที่อยู่ :  63 มหาราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  รายละเอียด :  ผลิตขวดพลาสติก
  หมวดหมู่ :  เมืองนครราชสีมา  นครราชสีมา
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :