บริษัท ไตรคูณ ฟู้ดส์ จำกัด

กระป๋อง 47 โรงงาน การถนอมผัก 12 โรงงาน ขนมคุกกี้�ขนมขบเคี้ยว� 1 โรงงาน ขวดโหล 2 โรงงาน ถุงสูญญากาศ 1 โรงงาน บรรจุในภาชนะ 2 โรงงาน หรือดอง 1 โรงงาน หรือผลไม้ 24 โรงงาน เครื่องปรุงรสจากแป้ง�ได้แก่แบะแซ 1 โรงงาน เช่น 8,184 โรงงาน โดยวิธีตากแห้ง 1 โรงงาน อำเภอบ้านโป่ง 541 โรงงาน จังหวัดราชบุรี 1,620 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท ไตรคูณ ฟู้ดส์ จำกัด
  ที่อยู่ :  190 หมู่ที่ 3 เขางู-เบิกไพร คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
  รายละเอียด :  ขนมคุกกี้�ขนมขบเคี้ยว� , เครื่องปรุงรสจากแป้ง�ได้แก่แบะแซ การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีตากแห้ง หรือดอง , บรรจุในภาชนะ เช่น ขวดโหล กระป๋อง ถุงสูญญากาศ ฯลฯ
  หมวดหมู่ :  บ้านโป่ง  ราชบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :