พันธทวี

กระถางดินเผา 4 โรงงาน ทำเตาอั้งโล่ 17 โรงงาน อำเภอเมืองราชบุรี 396 โรงงาน จังหวัดราชบุรี 1,620 โรงงาน

Thailand factory information


พันธทวี
  ที่อยู่ :  40 หมู่ที่ 2 เจดีย์หัก เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
  รายละเอียด :  ทำเตาอั้งโล่ , กระถางดินเผา
  หมวดหมู่ :  เมืองราชบุรี  ราชบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ :  0 3233 8197
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :