โรงงานหมูยอ

ทำลูกชิ้น 51 โรงงาน หมูยอ 51 โรงงาน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 243 โรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1,020 โรงงาน

Thailand factory information


โรงงานหมูยอ
  ที่อยู่ :  149 หมู่ที่ 5 ป่าม่วง-โนนตะแบก ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
  รายละเอียด :  ทำลูกชิ้น , หมูยอ
  หมวดหมู่ :  เมืองเพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรศัพท์ :  081-9737329
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :