บริษัท อิวหลีอุตสาหกรรม จำกัด

ทำไม้ปูพื้น 2 โรงงาน อบไม้ 184 โรงงาน และเครื่องมือ 1 โรงงาน ไสไม้ 259 โรงงาน อำเภอเมืองลำปาง 609 โรงงาน จังหวัดลำปาง 1,514 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท อิวหลีอุตสาหกรรม จำกัด
  ที่อยู่ :  110 หมู่ที่ 1 พหลโยธิน ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 52100
  รายละเอียด :  อบไม้ ไสไม้ ทำไม้ปูพื้น และเครื่องมือ
  หมวดหมู่ :  เมืองลำปาง  ลำปาง
  เบอร์โทรศัพท์ :  217412
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :